Uživatelský účet

Uncategorised

1. Změřte vnitřní průměr Vašeho prstýnku a podle tabulky pak zjistíte velikost.

2. Vytvořte si proužek z papíru, udělejte z něj za pomocí izolepy prsten potřebné velikosti, sejměte jej, rozstřihněte a rozviňte na pravítku. Jeho délka v mm značí potřebnou velikost prstenu.

 

Mezinárodní tabulka velikostí prstenů
Obvod(mm) Průměr(mm) USA Francie
(používané v ČR)
47.63 15.27 4 1/2 47 3/4
49.21 15.70 5 49
50.80 16.10 5 3/4 50 7/8
52.39 16.51 6 51 1/2
53.98 16.92 6 1/2 52 3/4
55.56 17.35 7 54
57.15 17.75 7 1/2 55 1/4
58.74 18.19 8 56 1/2
60.33 18.53 8 1/2 57 3/4
61.91 18.89 9 59
63.50 19.41 9 1/2 60 1/4
65.09 19.84 10 61 1/2
66.68 20.20 10 1/2 62 3/4
68.26 20.68 11 64
69.85 21.08 11 1/2 65 1/4
71.44 21.49 12 66 1/2
73.03 21.89 12 1/2 67 3/4
74.61 22.33 13 69

 

Náklady na balení, dopravu

Pro objednávky činí cena za dopravu v případě doručení zásilky s dobírkou Českou poštou včetně balného 99 Kč, v případě platby převodem činí cena za dopravu 57 Kč. 

Doprava zboží

 1. Odběr může být proveden pověřeným kurýrem (Česká pošta).
 2. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím služby Česká pošta, s.p.
 3. Česká pošta, s.p. doručí zásilku na uvedenou adresu zpravidla následující pracovní den po odeslání. Pokud Vás pracovník České pošty nezastihne na uvedené adrese, zanechá Vám oznámení o uložení zásilky na poště. Zásilku si můžete během 1 týdne vyzvednout. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení "záznamu o poškození zásilky" za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
  Více informací o České poště najdete na www.cpost.cz.
 4. Při osobním odběru potvrzené objednávky nejsou k ceně dodávky připočteny náklady spojené s dodáním - balné a poštovné.
 5. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu avšak nejpozději do jednoho pracovního týdne od objednání.
 6. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 7. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo poštou (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.
 8. Pokud dodávka zboží selže je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží. Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.
 9. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním resp.vrácením v plné výši.
 10. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.
 11. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 12. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.
 13. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo došlo ke zrušení registrace léčivého přípravku od Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky, event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.
 15. Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 Královna šperků

ing. Veronika Císařová

kancelář:

Za Panskou zahradou 301/2

25082 Horoušánky - Praha Východ

www.kralovnasperku.cz


Zákaznický servis (po-pá 10-17)


Telefon: +420 602 298 111

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bankovní spojení
č.ú.:  1189391010/3030

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

Ing. Veronika Císařová IČO: (87288001, DIČ: CZ87288001)

 Za Panskou zahradou 301/2, 25082 Horoušánky

Korespondenční adresa:

Veronika Císařová

Za Panskou zahradou 301/2

25082 Horousanky

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je sprvávné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží.

Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy o

dstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Královny šperků tímto prohlašuje, že osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách, například slevách, akcích, novinkách apod.

Provozovatel Královna šperků se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Záruka

Pokud není stanoveno jinak, záruční doba trvá 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním či mechanickým poškozením nebo opotřebením vzniklým obvyklým užíváním. Pokud to charakter výrobku vyžaduje, poskytne prodávající ke zboží záruční list. Pokud není záruční list vystaven, postačuje kupujícímu doklad o zakoupení zboží.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Nákupní košík

 x 
košík je prázdný