Uživatelský účet

Doprava

Náklady na balení, dopravu

Pro objednávky činí cena za dopravu v případě doručení zásilky s dobírkou Českou poštou včetně balného 99 Kč, v případě platby převodem činí cena za dopravu 57 Kč. 

Doprava zboží

 1. Odběr může být proveden pověřeným kurýrem (Česká pošta).
 2. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím služby Česká pošta, s.p.
 3. Česká pošta, s.p. doručí zásilku na uvedenou adresu zpravidla následující pracovní den po odeslání. Pokud Vás pracovník České pošty nezastihne na uvedené adrese, zanechá Vám oznámení o uložení zásilky na poště. Zásilku si můžete během 1 týdne vyzvednout. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení "záznamu o poškození zásilky" za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
  Více informací o České poště najdete na www.cpost.cz.
 4. Při osobním odběru potvrzené objednávky nejsou k ceně dodávky připočteny náklady spojené s dodáním - balné a poštovné.
 5. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu avšak nejpozději do jednoho pracovního týdne od objednání.
 6. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 7. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo poštou (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.
 8. Pokud dodávka zboží selže je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží. Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.
 9. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním resp.vrácením v plné výši.
 10. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.
 11. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 12. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.
 13. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo došlo ke zrušení registrace léčivého přípravku od Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky, event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.
 15. Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Nákupní košík

 x 
košík je prázdný